Чија је башта лепша

Може такмичење чија је башта лепша ал да имамо исте или сличне стилове живота…

…дакле ви што пипкате и плевите башту сваки дан нисте ми конкуренција 😁

Драгана Минић Стефановић
sanduce@bababloga.rs

Драгана Минић Стефановић