ПИСАЊЕ

плана развоја

Након нашег првог разговора биће Вам јасније који су све путеви развоја промоције Вашег пословања могући.

Избором једног од тих путева почињемо следећу фазу наше сарадње, а то је писање Плана развоја.

План развоја је писани документ,  логични наставак наших договора, који у себи садржи јасно дефинисане предности и слабости Вашег пословања и у ком су описане стратегије рада. Свако од нас ће имати свој примерак и биће нам смерница даљем у раду.

План развоја

дин. 12800
  1. План развоја је писани документ који добијате у word, power point или PDF формату и у којем Вам је сажета анализа пословног развоја.
  2. -
  3. Рок за израду је 14 дана од дана уплате.

У анализи је обухваћена консултација око развоја визуелног идентитета, слогана, описа делатности (представљање), затим препорука алата  уз помоћ којих можете лакше да остварите циљеве (било да су у питању програми или сервиси који ће Вам олакшати пословање)

 

План развоја обухвата и препоруку канала комуникације (друштвене мреже, интернет презентације, инфо флајери, штампани материјали и сл.)

 

Након израде пословног плана Ви имате рецепт по којем можете даље да развијате посао самостално а можете и да ми се јавите за додатне конслтације или за неки програм одржавања

3
Израда плана развоја
4

Темпо развоја зависи од вас. Када осетите да сте спремни, можемо да пређемо са речи из Плана развоја, на дела која ће донети резултате. У дела се убрајају Писане литературе и остали штампани материјали, креирање садржаја за веб странице, друштвене мреже и све остале канале комуникације.