Кампање

Кампање и одржавање тока речи практично обухватају исту палету услуга само су намере и циљеви конкретнији. 

 

Кампање су једнократни пакети који се узимају са намером да се промовишу одређене идеје или производи, кроз краћи временски период.  У кампање убрајамо осмишљавање и креирање садржаја за „Landing“ странице, анкете, упитнике, истакнуте огласе итд. 

Док одржавање тока речи за циљ има одржавање континуитета и постојаности комуникације са клијентима, кампање за циљ имају „добацивање“ до нових циљних група, нових тржишта и слично, и често се раде паралелно са стандардним одржавањем.

 

Да ли могу да се раде кампање мимо стандардног одржавања?

Наравно да могу! Као што сам већ негде поменула, велики број малих предузетника, који тек покрећу бизнис, сами воде своје канале комуникације (сајтове, блогове, профиле) и тај посао раде сасвим задовољавајуће, па им је потребна стручна помоћ и усмерење само када је потребно истаћи и објаснити неку посебну услугу, курс, предавање, производ…  Тада, са својим тимом, осмишљавам креативна решења, тражим адекватне речи и клијентима презентујем начине на које ће се кампања спроводити. 

 

Да ли се под кампањама подразумевају само спонзорисани огласи?

Веома често људи мисле да се кампање односе само оне плаћене, спонзорисане објаве на Инстаграму, Гуглу, ТВ или радио станици и сл. те да исте изискују велике буџете и фондове, али то не мора бити тако. Нове идеје и производи могу да се промовишу  и преко квалитетних сарадњи, друштвено корисних акција и разних других облика корисног умрежавања… Што би рекли лидери позитивне, пословне психологије :“Небо је граница“ али и будџет је граница такође која не мора нужно да ограничи машту и креативност.